Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

12/04/2017 Νίκος Χουντής για καρτέλ στα δημόσια έργα:

«Να επεκταθούν οι έρευνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού για καρτέλ και στις κοινοπραξίες των αυτοκινητοδρόμων»

«Πολλαπλάσια η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου, σε σχέση με τα πρόστιμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού»
Ερώτηση προς την Κομισιόν

Να επεκταθεί η έρευνα για καρτέλ των κατασκευαστικών εταιριών και στις κοινοπραξίες των μεγάλων οδικών αξόνων, ζητά με ερώτησή του ο Νίκος Χουντής. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, με την ερώτησή του, επαναφέρει το θέμα του καρτέλ που είχαν συστήσει οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας και της διαδικασίας «διευθέτησης» που προτάθηκε από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιδίκαση συνολικού προστίμου για 13 εταιρίες, ύψους περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην ερώτησή του, αφού επισημαίνει ότι «Βάσει του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που κατηγορούνται ότι ενεπλάκησαν και των συνήθων εκπτώσεων που δίδονταν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, προκύπτει απώλεια του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα συγχρηματοδότησε, περίπου 500 εκατομμυρίων €», τονίζει ότι εξαιρέθηκαν από την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, με διάφορες προφάσεις και με το απαράδεκτο σκεπτικό ότι, «θα δημιουργείτο μεγάλη αναστάτωση, στις ίδιες τις εταιρίες, στο Ελληνικό Δημόσιο, στις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ενεπλάκησαν στη χρηματοδότησή τους»!

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, με την ερώτησή του, ζητά από την Κομισιόν να απαντήσει αν «θεωρεί σύννομη την εξαίρεση από την έρευνα, των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων», ζητώντας της να προτρέψει την Επιτροπή Ανταγωνισμού «να ερευνήσει και αυτό το θέμα».
Την καλεί επίσης να απαντήσει αν «θεωρεί εύλογα τα ποσά που επιβλήθηκαν στις ανωτέρω ελληνικές εταιρίες, δεδομένου ότι, η ζημιά που υπέστησαν το Ελληνικό Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το καρτέλ ήταν πολλαπλάσια».

Η πλήρης ερώτηση, έχει ως εξής:

«13 ελληνικές τεχνικές εταιρίες βρέθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ) ένοχες για τη συμμετοχή σε καρτέλ κατά τις δημοπρασίες δημοσίων έργων και θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα περίπου 80 εκατομμυρίων.
Δεδομένου ότι:
Βάσει του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που κατηγορούνται ότι ενεπλάκησαν και των συνήθων εκπτώσεων που δίδονταν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, προκύπτει απώλεια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που τα συγχρηματοδότησε, περίπου 500 εκατομμυρίων €.
Από την έρευνα της ΕΕΑ εξαιρέθηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, με την πρόφαση της διαφορετικής φύσης των έργων, της διαφορετικής τυπολογίας των συμβάσεων και του γεγονότος ότι υπήρξαν τροποποιήσεις στα κοινοπρακτικά σχήματα!! Επικράτησε επίσης το σκεπτικό ότι θα δημιουργείτο μεγάλη αναστάτωση, στις ίδιες τις εταιρίες, στο ΕΔ, στις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ενεπλάκησαν στη χρηματοδότησή τους.
Ερωτάται:
1. Θεωρεί σύννομη την εξαίρεση από την έρευνα, των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων; Θα προτρέψει την ΕΕΑ να ερευνήσει και αυτό το θέμα;
2. Θεωρεί εύλογα τα ποσά που επιβλήθηκαν στις ανωτέρω ελληνικές εταιρίες, δεδομένου ότι, η ζημιά που υπέστησαν το ΕΔ και η ΕΕ από το καρτέλ ήταν πολλαπλάσια; 
3. Από το όποιο ποσό επιδικαστεί τελικά στις εταιρίες του καρτέλ, σε τι ποσοστό ανέρχονται οι απαιτήσεις της ΕΕ;»