Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

04/07/2017 Ν. Χουντής προς Επίτροπο Υγείας: «Καμία επιδημία δεν έχει σύνορα, κανένας φράχτης δε θα την εμποδίσει να μεταδοθεί»

4.7.2017
«Χρειάζεται άμεση άρση των μνημονιακών πολιτικών, δηλαδή των αιτιών της έξαρσης των νοσημάτων HIV/AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C»

Ο Νίκος Χουντής, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις επιδημίες HIV/AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C που παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη, δήλωσε:

«Η εφαρμογή από το 2010 των Μνημονίων και η περικοπή των Δημοσίων Δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα, εκτός της ανθρωπιστικής κρίσης, δημιούργησαν και μια ζώνη υγειονομικής φτώχειας.

«Η μείωση των δαπανών στη Δημόσια Υγεία είχε ως αποτέλεσμα τα κρούσματα HIV/AIDS να παρουσιάσουν αυξητική τάση, κυρίως το 2011 και 2012, με χαρακτηριστικά επιδημίας, γεγονός που επισημάνθηκε και από την Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Υγεία.

«Λόγω υποσιτισμού, κακών συνθηκών διαβίωσης, αδυναμίας και καθυστέρησης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των κρουσμάτων πολυανθεκτικής φυματίωσης.

«Η αδυναμία πρόσβασης των ασθενών με ηπατίτιδα C σε σύγχρονα αποτελεσματικά φάρμακα, λόγω υψηλού κόστους, δεν εξασφαλίζει υγιή ζωή σε όλους.

«Κύριε Επίτροπε, καμία επιδημία δεν έχει σύνορα, κανένας φράχτης δεν θα την εμποδίσει να μεταδοθεί.

«Χρειάζεται άμεση άρση των μνημονιακών πολιτικών και της πολιτικής λιτότητας, δηλαδή των αιτιών αυτών των νοσημάτων, αύξηση των δαπανών, ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες αποτελεσματικές θεραπείες, επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις νόσους αυτές και επιδότηση του υψηλού κόστους των θεραπειών, με σκοπό την εξάλειψή τους»