Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

23/12/2013 Σχέσεις ΔΝΤ και ΕΕ

Σε δηλώσεις της στο «Διάλογο των Πολιτών» στη Χαιδελβέργη της Γερμανίας, η Επίτροπος, υπεύθυνη για θέματα δικαιοσύνης, κα Ρέντινγκ, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η ώρα της τρόικας έχει τελειώσει... Η είσοδος του ΔΝΤ τα προηγούμενα χρόνια, αποτελούσε μια επείγουσα λύση. Στο μέλλον, εμείς οι ευρωπαίοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λύνουμε τα δικά μας προβλήματα, με τα δικά μας μέσα».
Σε ερωτήσεις μου (H-0123/2010  και Ε-001491/2010) προς το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και σε επιστολή μου προς τον τότε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (26.5.2010), υποστήριζα ότι η είσοδος του ΔΝΤ στα εσωτερικά πολιτικά και οικονομικά πράγματα της ΕΕ, όχι μόνο ήταν πολιτικά απαράδεκτη, αλλά παραβίαζε βάναυσα τις Συνθήκες της ΕΕ, όπως συνέβη στην περίπτωση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΔΝΤ, η οποία απαιτούσε την ενεργοποίηση του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ, περί Διεθνών Συμφωνίων, που προβλέπει αποφασιστικές εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Εκφράζονται σήμερα απόψεις, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η συμμετοχή του ΔΝΤ στη λήψη αποφάσεων οργάνων της ΕΕ, είναι αρνητική για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει πλέον να παύσει; Πώς τις σχολιάζει;
2.    Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να υπάρξει αναστροφή σε συγκεκριμένες ερμηνείες των Συνθηκών της ΕΕ, που, όπως στην περίπτωση της καταστρατήγησης του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ, έχουν περιορίσει αισθητά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν επιτρέψει στο ΔΝΤ να συνδιαχειρίζεται ευρωπαϊκές υποθέσεις;

Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής (23.12.2013)

 1. Η χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη χρηματοδοτήθηκε από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης για κάθε πρόγραμμα. Συνεπώς, η διαδικασία λήψης αποφάσεων διέφερε ανάλογα με τον μηχανισμό χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε. Στην Λετονία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία δόθηκε στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (από τον προϋπολογισμό της ΕΕ), η οποία προβλέπει λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Η Ελλάδα επωφελήθηκε από κονδύλια τα οποία διοχετεύθηκαν μέσω της Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα/του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και οι τελικές αποφάσεις χρηματοδότησης λήφθηκαν στην Ευρωομάδα, ενώ το πρόγραμμα για την Κύπρο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τελικές αποφάσεις λήφθηκαν από το Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αντίθετα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έλαβαν οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης, ο οποίος προϋποθέτει απόφαση του Συμβουλίου βάσει πρότασης της Επιτροπής. Το ΔΝΤ δεν διαθέτει κανέναν επίσημο ρόλο στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ΕΕ ή της ζώνης του ευρώ και τόσο η ΕΕ όσο και το ΔΝΤ έχουν εξουσία χορήγησης χρηματοδοτικής βοήθειας σε μία χώρα. Η συνεργασία στο πλαίσιο της τρόικας έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τον σκοπό αυτό. Οι ρυθμίσεις της τρόικας λειτουργούν ικανοποιητικά και πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ για το άμεσο μέλλον.

2. Η Ένωση δεν έχει συνάψει καμία οριζόντια συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 218. Ο ρόλος του ΔΝΤ σε ορισμένα πρόσφατα προγράμματα όσον αφορά ορισμένα από τα μέλη του που είναι και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύμφωνος με τα άρθρα της συμφωνίας για την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο κανονισμός 472/2013, ο οποίος εκδόθηκε με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εξετάζει το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του ΔΝΤ για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μακροοικονομικών προγραμμάτων προσαρμογής.