Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

25/06/2013 Ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με μελέτη του Basle Institute on Governance που κατατάσσει το σύνολο των χωρών ανάλογα με τον κίνδυνο να λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος (AML Index 2012), το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην 49η θέση, η Γερμανία στην 68η θέση και η Αυστρία στην 74η θέση, σε μεγάλη απόσταση από την Κύπρο, η οποία βρίσκεται στην 114η θέση της κατάταξης.
Με δεδομένο ότι μια από τις προϋποθέσεις που έθεσε η ΕΕ στην Κύπρο για τη λήψη χρηματοδοτικής στήριξης ήταν και η διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τη Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, ερωτάται η Επιτροπή:
Πότε σκοπεύει να απαιτήσει από το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία να τύχουν ενδελεχούς έρευνας από τη Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως η Κύπρος, αφού στην κατάταξη AML Index 2012 βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις;Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Barnier
εξ ονόματος της Επιτροπής
(25.6.2013)

Στις ιδιαίτερες συνθήκες του χρηματοδοτικού πακέτου βοήθειας, οι κυπριακές αρχές και η Ευρωομάδα συμφώνησαν να διενεργήσουν πρόσθετη ενδελεχή έρευνα όσον αφορά το καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο, και ιδίως όσον αφορά την πραγματική συμμόρφωση των τραπεζών με την κυπριακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι επί του παρόντος απαιτούνται παρόμοιες έρευνες για άλλα κράτη μέλη. Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του καθεστώτος της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη και τα τρία αναφερόμενα κράτη μέλη οπωσδήποτε υπόκεινται στις διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης της συνέχειας.