Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

21/06/2013 Επανειλημμένη και συνειδητή παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος με την σύμπραξη της ελληνικής κυβέρνησης και της Τρόικας

Η Επιτροπή στην ερώτησή μου E-001115/2013/αναθ.1, αλλά και σε παλαιότερη ερώτηση Ε- 010857/2011, απαντά ότι «Σύμφωνα με συνταγματικές διατάξεις, οι πόροι του Πράσινου Ταμείου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων.» Ταυτόχρονα, η Επιτροπή δηλώνει ότι «Η εισαγωγή αυστηρότερου κανόνα σχετικά με τις δαπάνες του Πράσινου Ταμείου ήταν ένα εκ των μέτρων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την περίοδο 2013-14. Από την άποψη αυτή, οι αποφάσεις για τη μεταφορά των εσόδων αποτελούσαν μέρος των όρων του προγράμματος».
Με δεδομένο ότι στην απόφαση 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου, καλείται η Ελλάδα να θεσπίζει «ανώτατα όρια δαπανών από το Πράσινο Ταμείο σε ποσοστό 5% των καταθέσεών του, με στόχο την εξοικονόμηση 360 εκατομμυρίων EUR το 2012»,
ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Γιατί ζήτησε επανειλημμένα από την Ελληνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα αντίθετα με το Σύνταγμα της Ελλάδας; Η ελληνική κυβέρνηση είχε, κατά τη διάρκεια των τότε συζητήσεων, προβάλει ζήτημα συνταγματικότητας;
2.    Η επανειλημμένη και συνειδητή παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος υπό την απειλή διακοπής των δόσεων του δανείου, δεν αποτελεί προκλητική περιφρόνηση του ελληνικού Συντάγματος με την σύμπραξη της Τρόικας; Τι άμεσα μέτρα μελετά για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας;

Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Rehn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.6.2013)

Κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα δεν αποβλέπει στη σκόπιμη παραβίαση συνταγματικών διατάξεων.

Όπως αναφέρεται στις απαντήσεις σε προηγούμενες σχετικές ερωτήσεις από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν έχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτούνται από το «Πράσινο Ταμείο», και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει ο,τιδήποτε για πιθανή παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων που αφορούν το μέσο αυτό, η οποία, εαν συνέβαινε, θα ενέπιπτε στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών.