Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/06/2013 Διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε στις 11.06.2013 να διακόψει χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ τη λειτουργία της ΕΡΤ, απολύοντας 2.655 εργαζόμενους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
-    η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης έχει ληφθεί μονομερώς, με τρόπο αντιδημοκρατικό και αυταρχικό, χωρίς καμία διαβούλευση με το προσωπικό της ΕΡΤ και τους συνδικαλιστικούς φορείς, και χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση στην Ελληνική βουλή,
-    η απόφαση συνιστά προσβολή στη δημοκρατία, στο δικαίωμα στην εργασία, στην ελευθερία της έκφρασης, και στην πρόσβαση σε ανεξάρτητη, αξιόπιστη, πολύπλευρη πληροφόρηση, και στον πλουραλισμό,
-    η Ευρωπαϊκή Συνθήκη που υπογράφηκε πριν 5 χρόνια επικύρωσε το Πρωτόκολλο του ΄Αμστερνταμ, το οποίο αναγνωρίζει τη λειτουργία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
-    το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διακηρύξει επανειλημμένα στα ψηφίσματά του ότι η δημόσια ραδιαφωνία και τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζονται καθώς διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, στη δημοκρατία, στον πλουραλισμό των ιδεών και στον πολιτισμό,
-    την απόφαση καταδίκασε αμέσως η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική ΄Ενωση,
-    τη δήλωση της Κομισιόν ότι «υποστηρίζει τον ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας ως αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει για τις ευρωπαϊκές αξίες κάτω από οποιεσδήποτε οικονομικές συνθήκες για χάρη της πολυφωνίας, της ελεύθερης έκφρασης και της ποιότητας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για την πολιτισμική πολυμορφία».
Ενόψει της κατάστασης αυτής:
1.    H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέμβει προς την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή της για τη διακοπή της ΕΡΤ;
2.    Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης συνιστά παραβίαση του άρθρου 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και του Πρωτοκόλλου του ΄Αμστερνταμ;
3.    Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ελήφθη υπό συνθήκες που δεν συνάδουν με τον κοινωνικό διάλογο και την Οδηγία 2002/14/ΕΚ σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα; και
4.    Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ελληνική κυβέρνηση με το να απειλεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση για οικονομικούς λόγους, σέβεται, εγγυάται και προωθεί το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και στην ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και του πλουραλισμού;

Aπάντηση: