Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

11/01/2013 Υπόθεση δωροδοκιών της εταιρίας DAIMLER και ενέργειες της Επιτροπής

Οι αρχές των Η.Π.Α., μετά από έρευνα, επέβαλαν πρόστιμο 185 εκατομμυρίων δολαρίων στη γερμανική εταιρία DAIMLER AG διότι η εν λόγω εταιρία και οι θυγατρικές της προχώρησαν σε «ανάρμοστες πληρωμές» ύψους «δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε ξένους αξιωματούχους από τουλάχιστον 22 χώρες, (ανάμεσα τους και η Ελλάδα για την περίοδο 1998-2008) για να βοηθήσουν «στην εξασφάλιση των συμβάσεων για την αγορά των οχημάτων της DAIMLER AG».
Με δεδομένα ότι,
–    έρευνα διεξήγαγε και η γερμανική δικαιοσύνη για τις ίδιες περιπτώσεις.
–    η Επιτροπή οφείλει να υπερασπίζεται το κοινοτικό δίκαιο και τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών,
–    υπάρχει δεδικασμένο από την αμερικανική δικαιοσύνη που καταδίκασε τη γερμανική εταιρία για δωροδοκία.
–    η Επιτροπή είχε απαντήσει (Ε-002442/2010) μεταξύ άλλων, σε προηγούμενη ερώτηση μου ότι: «η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία με την συμμετοχή της εταιρίας DAIMLER σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα» και ότι «δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή ή απευθείας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) καταγγελία στηριζόμενη στα όσα αναφέρονται στη γραπτή ερώτηση».
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Ζήτησε στοιχεία ή προτίθεται να ζητήσει στοιχεία με την συμμετοχή της εν λόγω εταιρίας σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα;
2.    Γνωρίζει το αποτέλεσμα των ερευνών που διεξήγαγε η γερμανική δικαιοσύνη για τις υποθέσεις δωροδοκιών της εταιρίας DAIMLER AG; Αν ναι, ποιο το αποτέλεσμα των ερευνών;
3.    Με δεδομένη την καταδικαστική απόφαση της αμερικανικής δικαιοσύνης, σε ποιες ενέργειες προχώρησε η Επιτροπή ώστε να διερευνήσει και αυτή αν υπήρξαν ατασθαλίες σε ό,τι αφορά τις κρατικές προμήθειες, προκειμένου να υπερασπιστεί το κοινοτικό δίκαιο και τα χρήματα των ευρωπαίων πολιτών;
4.    Απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο να αναλάβει η ίδια πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση αυτού του δεδικασμένου και τεράστιου σκανδάλου αντί να περιμένει από τρίτους να της προσκομίσουν στοιχεία; Δεν αποτελεί στοιχείο η οριστική καταδίκη από χώρα όπως οι Η.Π.Α.;


Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Barnier
Εξ ονόματος της Επιτροπής
(11.1.2013)


Οι αποφάσεις των δικαστηρίων των ΗΠΑ και της Γερμανίας στις οποίες αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου αφορούν, όπως φαίνεται, περιστατικά απάτης και δωροδοκίας. Ως προς το θέμα αυτό, είναι απαραίτητη η υπενθύμιση ότι η άσκηση ποινικής δίωξης για μεμονωμένες υποθέσεις διαφθοράς εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν παρακολουθεί τις έρευνες που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, αν και είναι πιθανό να εξετάζει ορισμένες υποθέσεις μόνον εφόσον συνεπάγονται συγκεκριμένες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Εντούτοις, βάσει των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, φαίνεται ότι οι εν λόγω συμβάσεις συνήφθησαν μεταξύ 1998 και 2004 και έχουν ήδη εκτελεστεί. Συνεπώς, δυνάμει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ερευνήσει περαιτέρω τις επίμαχες συμβάσεις όσον αφορά πιθανές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου . Σε περίπτωση που το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ενημερώσει την Επιτροπή ότι υφίστανται συμβάσεις υπό εξέλιξη, η Επιτροπή θα τις ερευνήσει προκειμένου να εκτιμήσει αν σημειώθηκαν παρατυπίες από την άποψη της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.