Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

27/11/2012 Απόρρητα στοιχεία για τις αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα, σε αμφιλεγόμενα πρόσωπα

Τον Αύγουστο του 2011 η κ. Bubeníková ορίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υπεύθυνη παρακολούθησης των αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα. Διατήρησε αυτή τη θέση της μέχρι  τον Αύγουστο του 2012, οπότε υπέβαλλε την παραίτησή της επτά μήνες μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής του ονόματός της σε μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς σε θέματα ιδιωτικοποιήσεων στη Σλοβακία.
Λαμβάνοντας υπόψη και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση μου E-005274/2012, ερωτάται η Επιτροπή:
Πρώτο: Η κ. Bubeníková είχε στη διάθεση της τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου, που είχαν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ΤΑΙΠΕΔ;
Δεύτερο: Τι άλλα στοιχεία είχε στη διάθεση της η κα Bubeníková, ως υπεύθυνη παρακολούθησης των αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Τρίτο: Διεξάγει έρευνα για το αν απόρρητα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ έχουν κοινοποιηθεί σε υποψήφιους αγοραστές - προσωπικές επαφές της κ. Bubeníková;Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής (27.11.2012)


Η Σλοβακία υπέβαλε πέρυσι το καλοκαίρι την υποψηφιότητα της κας Bubenikova, η οποία επιλέχθηκε μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της σε θέματα ιδιωτικοποιήσεων.

1.    Ως μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, η κα Bubenikova λάμβανε κάθε πληροφορία σχετική με τα καθήκοντα του μέλους του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων απευθείας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), όχι από την Επιτροπή.

2.    Κατά τον νόμο (3986/2011), το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων υποστηρίζει τις εργασίες του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, με εμπειρογνωμοσύνη στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων πρέπει να γνωμοδοτούν σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και σχετικά με τους ενδεικτικούς συγκεντρωτικούς τριμηνιαίους στόχους εσόδων που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι άκυρη εάν ληφθεί χωρίς γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ενώ το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων δύναται να διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου σχετικά με μέτρα που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώνει την αποστολή του.

3.    Η Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον έχει κινηθεί διαδικασία έρευνας κατά της κας Bubenikova σχετικά με ενδεχόμενη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών στους υποψήφιους αγοραστές ή προσωπικές επαφές με αυτούς. Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν αποδείξεις διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών από το εν λόγω πρόσωπο.