Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

17/09/2012 Διευκρινίσεις για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης

Στη σύνοδο κορυφής της 28ης-29ης Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε ότι, στο εξής, τα κράτη μέλη που ζητούν βοήθεια για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τους τομέα, θα χρηματοδοτούνται απευθείας από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Στην ίδια απόφαση το συμβούλιο κορυφής ανακοινώνει ότι το Eurogroup θα εξετάσει την κατάσταση του ιρλανδικού χρηματοοικονομικού τομέα υπό το πρίσμα της ανωτέρω απόφασης και κάνει λόγο για «παρόμοιες περιπτώσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά όμοιο τρόπο», αναφερόμενο προφανώς σε Ελλάδα και Πορτογαλία, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν θα υπάρξει ίση μεταχείριση και ελάφρυνση των δανειακών βαρών που έχουν επωμισθεί οι δύο χώρες.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται το Συμβούλιο:
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης που θα χρηματοδοτεί κατευθείαν τις τράπεζες και ποια είναι τα κεφάλαια που πρέπει να έχει στη διάθεσή του; Ποιες θεσμικές ενέργειες απαιτούνται για την προώθηση των σχετικών με την ανακεφαλαιοποίηση αποφάσεων του συμβουλίου κορυφής;
Ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης; Ποιες ενέργειες θα κάνει το Συμβούλιο ώστε να υπάρξουν οι επιβαλλόμενες αλλαγές στις δανειακές συμβάσεις Ελλάδας και Πορτογαλίας, στην κατεύθυνση των αποφάσεων του συμβουλίου κορυφής;Aπάντηση:

E-006708/2012
Απάντηση
(18.9.2012)

Στις 29 Ιουνίου 2012, κατά τη διάσκεψη κορυφής της ευρωζώνης δηλώθηκε ότι η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει προτάσεις δυνάμει του άρθρου 127, παράγραφος 6, για ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και ζητήθηκε από το Συμβούλιο να μελετήσει τις προτάσεις μέχρι το τέλος του 2012. Σύμφωνα με τη δήλωση, αφ'ότου θεσπισθεί αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός για τις τράπεζες στην ευρωζώνη, στον οποίον θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ) θα μπορεί, κατόπιν αποφάσεως, να έχει τη δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Στις 9 Ιουλίου, η ευρωομάδα χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει στις αρχές Σεπτεμβρίου προτάσεις δυνάμει του άρθρου 127, παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ενιαίο εποπτικό μηχανισμό με τη συμμετοχή της ΕΚΤ. Δήλωσε ακόμη ότι αναμένει από το Συμβούλιο να μελετήσει αυτές τις προτάσεις κατεπειγόντως μέχρι το τέλος του 2012 και πρόσθεσε ότι προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και δημοσίου χρέους, οι τεχνικές συζητήσεις για το μελλοντικό μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών του ΕΜΣ θα αρχίσουν επίσης το Σεπτέμβριο έτσι ώστε ο ΕΜΣ να μπορεί, κατόπιν αποφάσεως, να έχει τη δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αφ'ότου θεσπισθεί αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός.

Επιπροσθέτως, η ευρωομάδα σημείωσε ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, διενεργούν επί του παρόντος την έβδομη εξέταση του ιρλανδικού προγράμματος προσαρμογής. Στη συνάρτηση αυτή, πρόκειται να διεξαχθούν συζητήσεις για τεχνικές λύσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του προγράμματος προσαρμογής το οποίο προχωρεί ικανοποιητικά. Η ευρωομάδα υπενθύμισε ότι παρόμοιες περιπτώσεις θα εξεταστούν κατά τον ίδιο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Η Ευρωομάδα ζήτησε ακόμη από την Τρόικα (Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) να συνεργαστεί με τις πορτογαλικές αρχές κατά την πέμπτη αποστολή εξέτασης η οποία αρχίζει στις 28 Αυγούστου 2012 έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική πορεία του προγράμματος προσαρμογής.