Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

26/11/2011 Ενσωμάτωση του συμφώνου σταθερότητας σε συνταγματικό επίπεδο στα κράτη μέλη

Στο σημείο 26 της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ, στις 26 Οκτωβρίου 2011, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να «ενσωματώσουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην εθνική νομοθεσία, κατά προτίμηση σε συνταγματικό ή ισοδύναμο επίπεδο, έως το τέλος του 2012».
Επειδή τα περισσότερα συντάγματα των κρατών μελών της ΕΕ, απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες και ειδικές δημοκρατικές εγγυήσεις για τη μεταβολή τους, ερωτάται η Επιτροπή:
    Έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη, ή έχουν καταρτιστεί, σχετικά χρονοδιαγράμματα πιθανών συνταγματικών αναθεωρήσεων ή ισοδύναμων κανόνων;
    Υπάρχουν σχετικές ενδείξεις από την ελληνική κυβέρνηση για το χρόνο, και κυρίως για τον τρόπο, της πιθανής συμμόρφωσής της με τα ανωτέρω;Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Rehn
εξ ονόματος της Επιτροπής

Ως μέρος των προτάσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011, ένας νέος κανονισμός βάσει του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ έχει ως στόχο την ενίσχυση της παρακολούθησης της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών της ευρωζώνης. Ειδικότερα, το άρθρο 4 του εν λόγω σχεδίου κανονισμού επιβάλλει στα κράτη μέλη της ευρωζώνης την υποχρέωση να έχουν θεσπίσει για τη δημοσιονομική ισορροπία αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες με τους οποίους υλοποιείται στις εθνικές δημοσιονομικές τους διαδικασίες ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος τους (ΜΔΣ), όπως καθορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
 
Στη νομοθεσία τονίζεται ότι οι κανόνες αυτοί καλύπτουν «τη γενική κυβέρνηση στο σύνολό της» και να είναι δεσμευτικής, παρά συνταγματικής, φύσης. Στόχος είναι να μεταφέρουν τα κράτη μέλη στην εθνική τους νομοθεσία τις βασικές αρχές του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης.