Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/11/2011 Απαίτηση για γραπτή δέσμευση και κομμάτων της αντιπολίτευσης στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου

Στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου στο σημείο 16, που αφορά στην Ελλάδα, ορίζεται ότι «Όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επαναλαμβάνουν επισήμως την ακλόνητη βούληση τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία κρατική υπογραφή τους, καθώς και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία  όλων των κρατικών υπογραφών τους, συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της ζώνης του ευρώ». Είναι σαφές ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, με την απόφαση αυτή  δεν έθεσαν, σε καμία περίπτωση, ως προαπαιτούμενο για την εγκυρότητά της, την  συνυπογραφή της ανωτέρω συμφωνίας από άλλους πολιτικούς ή πολιτειακούς παράγοντες των κρατών μελών της ευρωζώνης.  Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, όχι μόνο θα αμφισβητούσε την δυνατότητα των νομίμων κυβερνήσεων να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν τις χώρες τους, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελούσε μια εξαιρετικά καινοφανή αλλά και αντιδημοκρατική διαδικασία αφού οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα δέσμευαν δια της υπογραφής τους, πρόσωπα αλλά και πολιτικά κόμματα των χωρών τους που δεν συμμετείχαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Ως εκ τούτου, προκαλεί εξαιρετική εντύπωση η απαίτηση του Επιτρόπου Όλι Ρέν και άλλων θεσμικών παραγόντων της ΕΕ «να δεσμευτούν εγγράφως τα μεγάλα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας ότι συμφωνούν με τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου και με τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους». Το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο Επίτροπος ότι έτσι συνέβη στην περίπτωση της Πορτογαλίας ή και της Ιρλανδίας, δεν μπορεί να είναι ισχυρό, γιατί οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν αφορούν στις πρακτικές των συγκεκριμένων κρατών μελών και σε καμία περίπτωση στο Δίκαιο της ΕΕ. Ερωτάται η Επιτροπή:

1) Προβλέπεται στις Συνθήκες, από την εποχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, μέχρι τις παρούσες Συνθήκες, νομοθετική ή άλλη διαδικασία, λήψης αποφάσεων, σε οιοδήποτε επίπεδο, όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη κομμάτων της αντιπολιτεύσεως;

2) Με βάση ποιο άρθρο των Συνθηκών αντλεί ο επίτροπος το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών; Από ποιο όργανο της ΕΕ έλαβε σχετική εντολή; Που υπάρχει καταγεγραμμένη;


Aπάντηση: