Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

12/11/2009 Έκθεση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Τοποθέτηση Νίκου Χουντή στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τοποθέτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Έκθεση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Συζητήθηκε σήμερα στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, πήρε τον λόγο εκ μέρους της ευρωομάδας της Ενωτικής Αριστεράς και είπε:

"Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ευρωπαίων πολιτών βρίσκονται καθημερινά μπροστά σε φαινόμενα κακοδιοίκησης ή αμέλειας που τους στερούν όμως τελικά βασικά δικαιώματα. Η κατάσταση αυτή δεν οφείλεται μόνο σε φαινόμενα γραφειοκρατίας αλλά κατά την άποψή μου σε λαθεμένες πολιτικές που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι λοιπόν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο αιρετό και αντιπροσωπευτικό όργανο, να ενισχύσει πολιτικά αλλά και έμπρακτα τον ρόλο και τη δράση του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά. Από την Έκθεση φαίνεται ότι ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής γενικά και ο σημερινός διαμεσολαβητής ειδικότερα, μπορεί με μια τέτοια υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν πιο δίκαιη αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων και στον περιορισμό τους στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ απαραίτητο να υπάρξει ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών για τον ρόλο του διαμεσολαβητή, ο οποίος δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είναι αρκετά γνωστός σε όλες τις χώρες και άρα δεν είναι τόσο γνωστή η δυνατότητα προσφυγής σε αυτόν.