Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

29/07/2011 Προϋποθέσεις διαλόγου - Κόσσοβο

Σε απάντηση που έδωσε η Επίτροπος κ. Malmstrom στην ερώτηση Η-000196/11 στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7.6.2011, τόνισε ότι: «δύο είναι τα εκκρεμή ζητήματα για να ξεκινήσουμε το διάλογο αυτό (για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με το Κόσσοβο) η σωστή επανεισδοχή και πολιτική επανένταξης που θα τηρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η εφαρμογή του νόμου για την επανεισδοχή και οι διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής με τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεχιστούν»
Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Σέρβων και Ρομά από το Κοσσυφοπέδιο εξακολουθούν να παραμένουν εκτοπισμένοι και χωρίς πρακτική πρόσβαση στις περιουσίες τους, παρά τις διεθνείς υποσχέσεις και δεσμεύσεις, ερωτάται η Επιτροπή:
-    Η επιστροφή των εκτοπισμένων ατόμων και η άσκηση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους, γιατί δεν αποτελεί μαζί με την υποχρέωση επανεισδοχής από τις χώρες της ΕΕ μέρος του διαλόγου στον οποίο αναφέρθηκε η Επίτροπος;
-    Πόσες κατεστραμμένες κατοικίες Σέρβων και Ρομά έχουν κατασκευαστεί με χρηματοδότηση της ΕΕ στο Κόσσοβο και πόσες από αυτές κατοικούνται από τους νόμιμους κατόχους τους;
Aπάντηση:

Απάντηση της κυρίας Malmström

εξ ονόματος της Επιτροπής

(29.7.2011)

Το Κοσσυφοπέδιο  δεν συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία ελευθέρωσης της θεώρησης διαβατηρίου που διεξήχθη στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων κατά τα τελευταία έτη. Ωστόσο, το Κοσσυφοπέδιο, όπως και τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια, διαθέτει σαφή ευρωπαϊκή προοπτική. Το 2009, η Επιτροπή παρουσίασε μελέτη για τους τρόπους και τα μέσα στήριξης της πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο της κοινής με τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια ευρωπαϊκής προοπτικής του. Το ζήτημα της θεώρησης διαβατηρίου εξετάσθηκε επίσης σε αυτό το πλαίσιο. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της κινητικότητας των υπηκόων του Κοσσυφοπεδίου, όπως επίσης και το Κοσσυφοπέδιο να πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την έναρξη του διαλόγου για την ελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίου.

Η Επιτροπή θέτει πάντοτε δύο βασικούς όρους για την έναρξη του διαλόγου για την ελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίου με το Κοσσυφοπέδιο: σταθερή πολιτική επανεισδοχής και επανένταξης. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση στις αρχές του Κοσσυφοπεδίου για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που θα τους επιτρέψουν να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την έναρξη του διαλόγου για την ελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίου.

Μετά την έναρξη του διαλόγου, θα παρακολουθείται η συνεχιζόμενη εφαρμογή των διαδικασιών επανεισδοχής και επανένταξης. Αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν μέρος των κριτηρίων αναφοράς για την ελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίου που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο του διαλόγου, όπως έγινε και για τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα ζητήματα των δικαιωμάτων επί ακινήτων στο πλαίσιο του διαλόγου για τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Το Κοσσυφοπέδιο αναμένεται να ορίσει συντονιστή για τα δικαιώματα επί ακινήτων και να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα του Οργανισμού Ιδιοκτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX) διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο στα αστικά δικαστήρια ενόψει της εκδίκασης των περίπου 15.000 υποθέσεων που εκκρεμούν. Επίσης, στον εν λόγω τομέα, παρέχεται στο Κοσσυφοπέδιο χρηματοδότηση Ε.Ε.. Στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), χρηματοδοτούνται τρία έργα για να επαναδημιουργηθεί μητρώο ιδιοκτησίας και για να καταστεί αυτό λειτουργικό. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2006-2010 (μέσω των προενταξιακών προγραμμάτων: CARDS και ΜΠΒ) συνολικά περίπου 1.070 οικογένειες έλαβαν βοήθεια για να επιστρέψουν στο Κοσσυφοπέδιο, συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης των κατοικιών . Επί 1.070 οικογενειών, 616 ήταν εσωτερικά μετακινηθείσες σερβικές οικογένειες και 336 ήταν οικογένειες Ρομά, Αιγυπτίων και Ασκάλι).