Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

14/10/2010 Απειλή πολέμου και σχέσεις καλής γειτονίας της Τουρκίας

Η Τουρκία απειλεί πως η άσκηση του δικαιώματος της Ελλάδας, το οποίο απορρέει από τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, να επεκτείνει στα 12 ν. μίλια τα χωρικά της ύδατα αποτελεί casus belli . Τόσο η έκθεση προόδου του 2009 για την Τουρκία όσο και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (P7_TA(2010)0025) καλούν την Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να αποσύρει την απειλή.
Δεδομένου  ότι η ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας αποτελεί προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και η απειλή πολέμου απαγορεύεται ρητά από το Χάρτη των Η.Ε., ερωτάται η Επιτροπή:
Ποιες πρωτοβουλίες έχει λάβει ώστε να κατανοήσει η Τουρκία ότι η απειλή πολέμου δεν γίνεται αποδεκτή ως μέσο διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών;
Υπάρχει κάποια δέσμευση από την πλευρά των τουρκικών αρχών για την άρση της απειλής;


Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Füle
εξ ονόματος της Επιτροπής

(14.10.2010)

Στην έκθεση προόδου για την Τουρκία αναφέρεται ότι «εξακολουθεί να ισχύει η απειλή casus belli, που διατυπώθηκε στο ψήφισμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995, ως απάντηση σε ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων».

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της με βάση την αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των συνοριακών διαφορών, και θα προβεί σε απολογισμό των πρόσφατων εξελίξεων στην έκθεση προόδου για την Τουρκία, η οποία προβλέπεται να δημοσιευτεί στις 9 Νοεμβρίου 2010.

Με την ευκαιρία της 48ης συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στις 10 Μαΐου 2010, η ΕΕ επανέλαβε ότι: «Σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, (…) η Τουρκία πρέπει να δεσμευθεί κατηγορηματικά για καλές σχέσεις γειτονίας και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών σύμφωνα με τον χάρτη του ΟΗΕ, προσφεύγοντας, εφόσον χρειαστεί, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή, πηγή τριβής ή ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να ζημιώσει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης τα πρόσθετα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τις πρωτοβουλίες συνεργασίας που αναγγέλθηκαν πρόσφατα από την Ελλάδα και την Τουρκία για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων».