Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

11/07/2012 Μνημόνιο Συνεργασίας FRONTEX- Τουρκίας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η FRONTEX, στις 28.5.2012, ενημερώνει για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Τουρκία. Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «Η FRONTEX και οι αρμόδιες τουρκικές αρχές συμφώνησαν να συνεργαστούν στους τομείς της ανάλυσης κινδύνου, εκπαίδευσης καθώς επίσης και στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, η FRONTEX και οι αρμόδιες τουρκικές αρχές συμφώνησαν να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές όσον αφορά στον έλεγχο των συνόρων και συμφώνησαν επίσης στην δυνατότητα ανάπτυξης τούρκων αξιωματικών (deployment of Turkish officers) σε επιλεγμένα συνοριακά φυλάκια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στα πλαίσια του Focal point project».Ερωτάται η Επιτροπή: Τι ανάγκες θα εξυπηρετήσει η «ανάπτυξη τούρκων αξιωματικών σε επιλεγμένα συνοριακά φυλάκια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ»;
Ποια είναι τα συνοριακά φυλάκια στα πλαίσια του Focal point project και σε ποια από αυτά θα τοποθετηθούν οι τούρκοι αξιωματικοί;
Είναι διαθέσιμο, και πού, το κείμενο της Συμφωνίας και οι τεχνικές του λεπτομέρειες;
Η εν λόγω Συμφωνία είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης; Υπάρχει προηγούμενη έγκρισή της;


Aπάντηση:

Απάντηση της κας Malmström
εξ ονόματος της Επιτροπής
(11.7.2012)

Η Επιτροπή χαιρετίζει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (ΜΣ) στις 28 Μαΐου 2012 μετά την έγκριση του σχεδίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Frontex. Το μνημόνιο θα προσφέρει τη δυνατότητα για πιο διαρθρωμένη και τακτική συνεργασία όχι μόνο μεταξύ του οργανισμού και των τουρκικών αρχών, αλλά και με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εστιακών σημείων (Focal Points Programme) του Frontex στοχεύει στη διευκόλυνση της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης έννοιας διαχείρισης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη χρησιμοποίησή τους ως πλατφόρμες για κοινές επιχειρήσεις και συλλογή πληροφοριών. Η τοποθέτηση αξιωματικών οποιασδήποτε τρίτης χώρας ως παρατηρητών σε οποιοδήποτε εστιακό σημείο γίνεται βάσει των επιχειρησιακών αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από τον  Frontex και εξαρτάται από τη συναίνεση των ενδιαφερόμενων κρατών μελών (δηλαδή αυτών που φιλοξενούν κοινές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του Frontex). Η αρχή αυτή ισχύει για κάθε επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα υπό τον συντονισμό του Frontex.

Άδεια πρόσβασης στο κείμενο του ΜΣ πρέπει να ζητηθεί από τον Frontex.