Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

28/03/2012 Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά το Μαυροβούνιο

Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL . – Κύριοι συνάδελφοι, είμαι υπέρ της ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και άλλωστε όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον ο λαός το επιθυμεί, εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν.

Όμως πιστεύουμε πως αυτή η διαδικασία, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να αποτελέσει την αφορμή να λυθούν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, δημοκρατικά, προβλήματα δικαιωμάτων προς όφελος του λαού. Με αυτή την έννοια η έκθεση έχει τέτοιες θετικές προτροπές, ιδιαίτερα στην καθιέρωση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους και στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Έχει όμως δύο σημεία που - με την ευκαιρία ότι η περίπτωση του Μαυροβουνίου είναι από τις πιο εύκολες που έχουμε στα Βαλκάνια - θα ήθελα να τα τονίσω, λέγοντας ότι δεν συμφωνούμε να τίθενται τέτοια ζητήματα ή με αυτόν τον τρόπο.

Το πρώτο θέμα είναι ότι συμψηφίζει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όπως ξέρετε είναι ένας προβληματικός οργανισμός και ιδιαίτερα σ' αυτή την περιοχή δεν έχει την καλύτερη φήμη, μιλάω στην περίπτωση της γενικότερης Βαλκανικής, ενώ το δεύτερο σημείο έχει να κάνει ότι ουσιαστικά προτρέπουμε σε οικονομικές λύσεις, όπως π.χ. ξένες επενδύσεις, ελαστικοποίηση της εργασίας, που είναι σίγουρο (υπάρχει υψηλή ανεργία στο Μαυροβούνιο) ότι θα επιδεινώσουν την κατάσταση των εργαζομένων.

Επομένως, εάν μπει με τέτοια κριτήρια το Μαυροβούνιο, θα κατεβάσει το γενικό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής στάθμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μην υπήρχαν αυτά τα σημεία στην έκθεση του συναδέλφου.