Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

23/07/2018 ΘΕΜΑ : Περικοπή συντάξεων χηρείας

Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, αυξημένων ποσοστών κοινωνικού αποκλεισμού, αυξημένης ανεργίας ιδιαίτερα των γυναικών και συγκεκριμένων ηλικιακών κατηγοριών, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016, καταργήθηκαν οι συντάξεις χηρείας με ηλικιακά κριτήρια  και μειώθηκαν από 70% της σύνταξης του θανόντος /σης στο 50%.
Οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν κόπους μιας ολόκληρης εργασιακής ζωής, η σύνταξη χηρείας είναι δικαίωμα και συνιστά σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια απόφαση είναι κατάφωρα άδικη, πλήττει την κοινωνική συνοχή, ακόμα και τον θεσμό της οικογένειας.
Με δεδομένο ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στο άρθρο 21 απαγορεύει κάθε διάκριση (μεταξύ αυτών και της ηλικίας) και στο άρθρο 33 η οικογένεια απολαμβάνει της προστασίας, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Η παραπάνω ρύθμιση εκτιμά η Επιτροπή ότι σέβεται το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που απαγορεύει κάθε διάκριση, μεταξύ αυτών και της ηλικίας;
2. Σε κάθε περίπτωση οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου δεν αποτελούν δικαίωμα της οικογένειας του θανόντος, και η ως άνω ρύθμιση δεν το παραβιάζει;
3. Μια ρύθμιση σε ένα ευαίσθητο κοινωνικά θέμα όπως οι συντάξεις δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη την γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις στην ζωή του;

Aπάντηση: